Споразумение за нивото на обслужване
Последна промяна: 11/02/2022г

1. Общ преглед

UltimateHost се стреми да предоставя всички услуги без прекъсвания с 99% време за работа (uptime). Чрез този това споразумение за нивото на обслужване (SLA) Ви гарантираме 100% време за работа.
Това SLA е като допълнение към общите условия на UltimateHost, които сте приели при закупуване и плащане на услуга.


2. Неизправности

Неизправност на услугата включва всички непланирани профилактики, които могат да настъпят в непланиран период в който клиентът не може да достъпи и управлява услуга си.
Това са периоди причинени от неизправности в оборудването или мрежово прекъсване потвърдено и обявeно от екипа на UltimateHost.
UltimateHost не носи отговорност за прекъсвания причинени от софтуер/харудер от трети страни.


3. Изключения

Важно е да бъдат споменати някои изключения, които не подлежат на това споразумение за нивото на обслужване както следва:
- Планирани профилактики за които сте уведомени предварително чрез имейл или на нашия уебсайт
- Аварийни профилактики, при които трябва временно да преустановим достъпа на услугите при хардуерна повреда и други изискващи незабавно изключване на системите.
- Прекъсвания причинени от дата центъра
- Всякакъв вид незаконни атаки като DoS или DDoS срещу или причинени от клиента
- Интернет неизправности причинени от доставчика на интернет на клиента
- Установено нерегламентирано използване на услугата
- Неизправност причинена от трети страни


4. Кредити

Кредитът за споразумение за ниво на услугата е наличен, след като услугата е била недостъпна за повече от 1 час.
При 1 час отказ на услугата - 5% кредитна сума от месечната фактура
При 6 час отказ на услугата - 10% кредитна сума от месечната фактура
При 12 час отказ на услугата - 15% кредитна сума от месечната фактура
При 24 часа отказ на услугата - Получавате един допълнителен ден към месечната фактура